Loading

Eko-pilići iz Brojlera

Brojler d.o.o. Sarajevo, poznati BiH proizvođač svježeg i smrznutog pilećeg mesa, kao i prerađevina od pilećeg mesa, osnove svoje proizvodnje obogatio je novim projektom, projketom ekstenzivne proizvodnje Eko-pilića na slobodnim ispustima.

Projekat je prvi ovakve vrste u BiH, i realizovan je uz saradnju sa Centrom za peradarstvo Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Pored jednodnevnih pilića i zrnaste hrane pružaju im stručno – naučne smjernice o ekološkom tovu pilića, te obezbjeđuju stalni veterinarski nadzor na terenu, a time i sgurnost u proizvodnji jer zajedno proizvode ekskluzivni prehrambeni proizvod koji će na tržištu osvježiti pamćenje na davno zaboravljeni delikates, domaće pile uzgojeno na travnatom ispustu.

Ekološki tov u trajanju od 70-90 dana rezultira zrelim pilećim mesom, sa manje masti a više bjelančevina. Vodeći se kodeksom o zaštiti i dobrobiti životinja, pilićima u ekološkom tovu je omogućeno maksimalno ispoljavanje instiktivnog domaćeg ponašanja u njihovom prirodnom okruženju oslobođenom od svih neudobnosti, straha i stresa, isključivši mogućnost nastanka povreda i bolesti.

Pružena im je sloboda kretanja uz zdravu hranidbu ekološkim žitaricama i travnatom smješom, napajanje čistom pitkom vodom, a čovjeku izbor da kao kupac i krajnji konzument ovog lanca ishrane za sebe bira najbolje, a da je domaće, jer je Brojler d.o.o. Sarajevo učinio da Eko-pile sada bude i BiH proizvod, saopćeno je iz kompanije Brojler d.o.o. Sarajevo.

Biznis.ba/Fena

Dobre Kalorije