Loading

Emulgatori (video)

Emulgatori su dodaci hrani koji joj omogućuju da bude što privlačinija čulima čovjeka, a ujedno i da omoguće što dulji rok trajanja pojedinih namirnica.

Po pravilu, trebalo bi da su neškodljivi za ljudsku upotrebu. Međutim, kako je prehrambena industrija postala jako pohlepna i kako je želja za zaradom došla u prvi plan, pravila igre su postala puno labavija, pa se za ljudsku ishranu koriste razni dodaci koji i nisu baš bezbijedni za upotrebu. Za neke od njih se pouzdano zna da su štetni.

Izvor videa: www.facetv.ba

Dobre Kalorije