Loading

Naš stručni tim

Naš stručni tim čine: dr. Safija Softić-Namas, nutricionistica Amela Ivković-O'Reilly,  Mr.sci. Arzija Pašalić i dipl. ing. Šehiza Duraković-Salkić.

 

 

10345802_10205378435723005_660808149763745088_n

Dr. Safija Softić-Namas

Po zanimanju je doktorica medicine. Rođena je 1983. godine u Prijedoru, gdje živi do 1992. godine. Unazad 15 godina živi u Sarajevu. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 2010. godine, a godinu dana nakon toga je položila stručni ispit i stekla licencu za samostalan rad. Radi u Medicinskoj školi Sarajevo kao predavač stručnih predmeta.

Od početka akademskog školovanja posebno je zainteresovana za pravilnu ishranu. Svo vrijeme studiranja i vrijeme nakon toga je posvetila ličnom usavršavanju u oblasti pravilne ishrane. Završila je online obuke:

– „Nutrition for health promotion and disease prevention“ (California University)

“Intrduction to food and health” (Stanford University), kurs za doktore medicine

– „Children nutrition and cooking“ (Stanford University).

Kao rezultat tog usavršavanja drži radionice zdrave ishrane u Centru za edukaciju i istraživanje Nahla. U istom centru je i sukoordinator Linije zdravlja. Osim toga, drži edukativna predavanja i radionice na raznim mjestima o pravilnoj ishrani i promociju ishrane kao načina prevencije mnogih zdravstvenih problema. Iz istog razloga piše blog pod nazivom „Doktorica sa oklagijom“ i uređuje portal dobrekalorije.ba.

Koautor je naučnog rada pod nazivom :“Matična mliječ kao hrana i lijek“ koji je predstavljen na simpoziju „2nd Turkish-Bosnian Scientific Days“ održanom u Istanbulu.

Učestvovala je na nizu naučnih simpozija profesionalnog i ličnog usavršavanja.

Priča engleski, njemački i arapski jezik. Majka je troje djece.

 

 

amela1

Dipl. nutricionistica, Amela Ivković-O'Reilly

Diplomirana je nutricionistica. Rođena je 28. aprila 1977. godine u Sarajevu gdje je završila medicinsku školu i započela studij medicine, provela dvije godine u Grazu, Austrija. U Dablinu, Irska, završava studij nutricionizma koji joj je poslužio kao prilika za pronalazak holističkog i integrativnog pristupa ljudskom zdravlju gdje je svaki pacijent univerzalan.

Trenutno pohađa magistarski studij na Middlesex univerzitetu u Londonu. Sarađivala je s velikim stručnjacima na polju nutricionizma, herbalizma, osteopatije, refleksologije, akupunkture i kognitivne psihologije. Radila je na klinikama u Dablinu, Londonu i Gran Kanariu, gdje još uvijek ima svoje pacijente.

Uz rad u privatnoj praksi u Sarajevu, nedavno je radila na korporativnom nivou na projektu za vodeću Evrpsku kompaniju DM i kreirala za njih nutricionistčki program uključujući njihove bio Alnatura produkte i zajedno sa kolegicom Erminom Tahirović direktno radila sa njihovim klijentima u pet različitih gradova u Bosni i Hercegovini. U okviru škole Familija Makrobiotika održavala je predavanaj na različite teme za lokalno stanovništvo kao i intenrnacionale organizacije na engleskom jeziku. Redovan je gost na različitim TV i radio stanicama na temu zdravlja i nutricionizma. Piše o holističkom pristupu zdravlju za više lokalnih portala. Surađivala je na projektu UNDP-a o promociji lokalne, organske hrane.

Član je udruženja nutricionista Irske, udruženja nutricionista Velike Britanije i kraljevskog medicinskog udruženja Velike Britanije. Predsjednik je skupštine udruženja Green Council, i s njima trenutno radi na projektu oborazovanja djece o zdravom životu. Sarađuje sa Smart Food iz Crne Gore, i s njima radi na programima edukacije djece i odraslih osoba, učestvuje u predavanjima i konsulatacijama na teme zdravog načina života i prevencnije bolesti.

Trenutno živi u Sarajevu sa suprugom Denisom i sinom Liamom. Uživa da bude okružena svojim prijateljima i porodicom koji joj pružaju energiju. Najsretnija je kada nekom pomogne da otkrije svoj induvidualni put ka zdravlju.

 

 

Dr. sci. Arzija Pašalić

je rođena u Srebrenici, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Na Fakultetu zdravstvenih studija diplomirala 2009. godine kao student generacije, te je dobitnik Zlatne povelje Univerziteta u Sarajevu.

Od 2009. godine radi kao asistent na Fakultetu zdravstvenih studija, na studijskom programu Zdravlje i ekologija, gdje je birana na tri naučne oblasti: :“Okolinsko zdravlje“, „Upravljavljanje vodom, hranom i ishranom“, „Sanitarna inspekcija i metode sanitarnog nadzora“.

Postidiplomski studij završila 2011. godine, te iste godine odbranila magistarski rad na temu „Ishrana i antropomorfološke karakteristike vrhunskih sportista Kantona Sarajevo“.

Doktorirala je na istom fakultetu na temi “Komparativna analiza prehrambenih navika i stanja uhranjenosti djece u periodu rane adolescencije”.

Učestvovala na nekoliko međunarodnih simpozija, kongresa i seminara, te imala niz stručnih edukacija. U januaru 2012. godine, na Poslovnoj akademiji u Sarajevu položila ispit i stekla zvanje „Menadžera kvaliteta u visokom obrazovanju“. Certificirani je HACCP ekspert.

U zvanje višeg asistenta izabrana u maju 2013. godine na sljedeće oblasti: :“Okolinsko zdravlje“, „Upravljavljanje vodom, hranom i ishranom“, „Sanitarna inspekcija i metode sanitarnog nadzora“.

Jedan je od autora univerzitetskog udžbenika „Zdravstvena ekologija i higijena radne sredine“, autor  je jednog, te koautor sedam radova u časopisima koje prate relevantnu međunarodnu bazu podataka. Koautor je dva rada objavljena u Zborniku radova. Autor je tri i koautor tri stručna rada.

Udata je i majka troje djece.

 

 

Dipl. Ing. Šehiza Duraković-Salkić

Poljoprivredni je tehnolog našeg tima. Završila je srednju Poljoprivredno-tehničku školu u Cazinu i Poljoprivredni fakultet, smijer voćarsko-vinogradarski, u Sarajevu.

Od 1996. godine živi u Srebreniku, a od 1998. godine radi u firmi Voćni rasadnik u Srebreniku, kao tehnolog na proizvodnji sadnog materijala klasičnim putem i mikropropagacijom.

Dvije godine je bila rukovodilac projekta „Plantarium“ koji je proveden između njene matične firme i holandskih partnera.

Pošto voli i živi ono što radi, njeni interesi su pejzažna arhitektura, uzgoj i razmnožavanje ornamentalnog bilja i kuhanje. Sa mužem uzgaja plantažu jabuka od 3000 stabala i bavi se istraživanjem domaćih sorti koje su prikladne za organsku proizvodnju.

Majka je dva dječaka. Priča engleski i njemački jezik.

 

Zdrave recepte za Dobre kalorije pišu i ljubiteljice zdrave hrane:

Dženana Hanjalić-Zimić (USA), Emina Okanović-Čivić (Danska), Adana Čelik (Švedska), Narcisa Turković (Južnoafrička republika) i Katarina Klisković-Mešić (Kina).

Recepti su pregledani od strane stručnog tima.

Dobre Kalorije
Right Menu Icon