Loading

Veza između probiotika i mentalnih bolesti

Posljednih godina neuronaučnici su postali izuzetno zainteresovani za ideju da postoji jaka veza između ljudskog mozga i crijevnih bakterija. Do sada je većina istraživanja obavljena na životinjama.

 

Sada, obećavajuće novo istraživanje neurobiologa sa Oxford univerziteta nudi preliminarne dokaze o povezanosti crijevnih bakterija i mentalnog zdravlja kod ljudi. Istraživači su otkrili da suplementi dizajnirani za jačanje dobrih bakterija u gastrointestinalnom traktu (“prebiotici”) mogu imati efekat anti-anksioznosti

 

Dok se probiotici sastoje od sojeva dobrih bakterija, prebiotici su ugljikohidrati koji služe kao hrana za te bakterije. Sa više dokaza da crijevne bakterije mogu imati utjecaj na neke moždane funkcije i mentalno zdravlje, probiotici i prebiotici se istražuju za potencijalno umanjenje simptoma anksioznosti i depresije.

 

“Prebiotici su prehrambena vlakna koje dobre bakterije razlažu i koriste za umnožavanje,” rekao je voditelj istraživanja, Oxfordov neurobiolog Dr. Philip Burnet, Huffington Postu. “Prebiotici su “hrana” za dobre bakterije koje se već nalaze u crijevima. Uzimanje prebiotika stoga povećava brojeve svih vrsta dobrih bakterija u crijevima, što bi teoretski trebalo imati veći pozitivan efekat od uvođenja jedne vrste.”

 

Da bi se testirala efikasnost prebiotika u umanjenju anksioznosti, istraživači su tražili od 45 zdravih odraslih osoba između 18 i 45 godina da uzmaju prebiotik ili placebo svaki dan u periodu od tri sedmice. Nakon toga istraživači su izvršili više kompjuterskih testova kako bi procijenili obrađivanje emocionalnih informacija, kao što su pozitivno i negativno nabijene riječi.

 

Rezultati jednog testa su otkrili da su ispitanici koji su uzimali prebiotike obraćali manje pažnje na negativne informacije i više na pozitivne, u odnosu na placebo grupu, što ukazuje na to da je prebiotička grupa imala manju anksioznost suočena sa negativnim podražajima. Ovaj efekat je sličan onom koji je uočen među pojedincima koji su uzimali antidepresive ili lijekove protiv anksioznosti.

 

Istraživači su također otkrili da su ispitanici koji su uzimali prebiotike imali niže nivoe kortizola – stres hormona, koji je povezan sa anksioznošću i depresijom (ujutro u pljuvački).

 

Prethodna istraživanja su dokumentovala da mijenjanje crijevnih bakterija ima sličan utjecaj umanjenja anksioznosti kod miševa, a nova studija je jedna od prvih koja istražuje ovaj fenomen kod ljudi. Za sada, istraživanja na ljudima su u ranoj fazi. U istraživanju sprovedenom prošle godine na UCLA, otkriveno je da se žene koje redovno konzumiraju probiotike kroz jogurt izlažu promjenama u mozgovnim fukncijama u stanju odmaranja i prilikom obavljanja zadatka emocionalnog prepoznavanja.

 

“Iznova i iznova, čujemo od pacijenata da se nikad nisu osjećali anksiozno ni depresivno dok nisu poćeli njihovi problemi sa crijevima”, rekla je Dr. Kirsten Tillisch, voditelj istraživanja, u jednoj izjavi. “Naše istraživanje pokazuje da je povezanost crijeva mozga dvosmijeran put”.

 

Idemo li prema budućnosti gdje će se mentalne bolesti liječiti (ili kontorlisati) koristeći određene probiotičke koktele? Burnet kaže da je moguće, iako se vjerovatno neće zamijeniti konvencionalne metode liječenja.

“Ja mislim da će se pre/probiotici koristiti samo kao “dodaci” konvencionalnim metodama, a nikad kao monoterapije”, kaže Burnett HuffPostu. “Vjerovatno će ovi spojevi pomagati u kontrolisanju mentalnih bolesti… oni će se možda koristiti i kada su prisutne metaboličke i/ili prehrambene komplikacije u mentalnim bolestima, koje mogu biti uzrokovane sa dugoročnim korištenjem tekućih lijekova.”

 

Otkrića su objavljena u časopisu Psychopharmacology.

Dobre Kalorije