Loading

Zašto je đumbir najbolji prijatelj dijabetičaru?

Prevalenca dijabetesa tipa 2 rapidno raste na svjetskoj razini i procjenjuje se da će 366 miliona ljudi biti dijagnostikovano do 2030. godine, a potencijal đumbira da umanji patnje ovih pacijenata je izvanredan.

Đumbir je siguran za upotrebu, jeftin, pristupačan i, sudeći po sve češćim kliničkim ispitivanjima, potencijalno terapeutski agens za probleme povezane sa dijabetesom tipa 2.

Nove studije o zdravstvenim dobrobitima đumbira za dijeabetes tipa 2, koje su objavljene u žurnalu Complementary therapies in medicine pokazuju da bi ovaj začin milionima ljudi koji pate od ovog stanja mogao obezbijediti prirodnu alternativu za lijekove, od kojih mnogi mogu imati ozbiljne nus-pojave, pa mogu čak biti i opasni po život.

Ova studija je jedna u nizu studija koje su objavljene u International Journal of Food Sciences and Nutrition, koje su pokazale da 1600 mg đumbira koji se uzima tokom 12 sedmica poboljšava 8 različitih markera kod dijabetesa tipa 2.

U novoj studiji nazvanoj “Efekti dodavanja đumbira u prahu kod inzulinske rezistencije i glikemijskog indeksa kod pacijenata sa dijabetesom tipa 2: randomizirana, dvosturko slijepa, kontrolirana studija” iranski naučnici su tražili da se identificiraju biljni proizvodi koji su učinkoviti u rješavanju inzulinske rezistencije, stanja u kojem tijelo nije u mogućnosti da dobro iskoristi ili reagirati na inzulin, što dovodi do povišenog nivoa šećera u krvi.

Oni su izabrali đumbir, zahvaljujući već postojećim velikim istraživanjima o njemu, što ukazuje na njegovu vrijednost u borbi protiv šećerne bolesti, a posebno je bitan njegov uticaj u reguliranju šećera u krvi i povećanju osjetljivosti na inzulin.

Randomizirana, dvostruko slijepa, placebo kontrolirana studija u kojoj je sudjelovalo 81 ispitanika (sa dijabetesom tipa 2), s prosječnom dobi od oko 50 godina, koji su nasumice raspoređeni u “đumbir” (GG) i “placebo” (PG) grupe. Dnevno, tokom 8 sedmica, ispitanici grupe GG su uzimali 3 kapsule od po jedan gram praha đumbira, a ispitanici grupe PG su dobili 3 kapsule od po jedan gram mikrokristalne otopine.

Praćeni su sljedeći parametri:

  • HbA1c – pokazatelj oštećenja crvenih krvnih zrnaca uzrokovanih oksidacijom šećera
  • Fruktozamin – štetan spoj koji nastaje kao nusprodukt reakcije šećera s aminom
  • Razina šećera natašte
  • Razina inzulina natašte
  • Indeks inzulinske rezistencije
  • Funkcija β-stanica – tip stanica u gušterači koje su odgovorne za proizvodnju inzulina
  • Osjetljivost na inzulin
  • Indeks kvantitativne inzulinske osjetljivosti

Rezultati istraživanja su bili signifikantni i obećavajući.

Srednja vrijednost šećera natašte je smanjena za 10,5% u skupini onih koji su uzimali đumbir (od 171,3 ml / dl do 153,12 mg / dL), dok je ista vrijednost porasla za 21% u placebo skupini (od 136,17 mg / dl do 153,73 mg / dl).

  • HbA1c smanjen je sa 8,2 na 7,7 u skupini sa đumbirom, a porastao je od 6,9 do 8,2 u placebo skupini.
  • Inzulinska rezistencija je smanjena u skupini koja je uzimala đumbir.

Istraživači su zaključili:

“Ova studija pokazala je da svakodnevna konzumacija 3 g đumbira u kapsulama za 8 sedmica, kod bolesnika s dijabetesom tipa 2 dovodi do snižavanja srednje razine šećera u krvi i razine HbA1c, kao i varijacije inzulina na tašte, inzulinske rezistencije, te dovodi do povećanja osjetljivosti na inzulin i poboljšanje indeksa kvantitativne inzulinske sjetljivosti. Dakle, potrošnja ovog dodatka ishrani je prikladna za ove pacijenta. Za utvrđivanje njegovihh drugih učinaka, međutim, potrebno je izvršiti daljnja istraživanja “.

Izvor: Greenmedinfo

Dobre Kalorije