Loading

Javni poziv za dodjelu plastenika

Na osnovu Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za ostvarivanje prava za dodjelu plastenika u sklopu realizacije projekta „Dodjela plastenika putem sufinansiranja na području općine Hadžići „ i na osnovu Sporazuma zaključenog  između Općine Hadžići i humanitarnih organizacija „ MAID“ i „LDSC“  kojim su   osigurana donatorska sredstva (od strane Humanitarnih organizacija  40 %, Općine Hadžići 40% i vlastitog učešća korisnika 20 %) u cilju razvoja plasteničke proizvodnje na području općine Hadžići, Općina Hadžići raspisuje JAVNI POZIV za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja. Obrasci zahtjeva se mogu podići na info–pultu Općine Hadžići i zajedno sa dokumentacijom predaju se u zatvorenoj koverti na protokol Općine Hadžići sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu plastenika“. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, finansije i ispekcijski nadzor soba broj 204. Javni poziv ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

VIše informacija i obrazac zahtjeva možete potražiti na:

http://hadzici.ba/javni-poziv-za-predaju-zahtjeva-za-dodjelu-plastenika-od-100-m2-sa-dodatnom-opremom-putem-sufinansiranja/

X