Uslovi korištenja

 

Internet portal www.dobrekalorije.ba sadrži informacije o brojnim temama, proizvodima i uslugama vezanim za pravilnu ishranu. Svrha tih informacija nije davanje medicinskih saveta ili uputa o upotrebi pojedinih proizvoda kao ni promocija pojedinih proizvoda.

Svi sadržaji koji su objavljeni na internet portalu www.dobrekalorije.ba, uključujući vijesti, autorske članke, fotografije, grafikone i sve informacije koje postavljaju autori, kao i sav drugi materijal koji se nalazi na portalu, služe isključivo u informativne svrhe.

www.dobrekalorije.ba preuzeće odgovarajuće napore kako bi informacije na ovoj internet stranici bile tačne i precizne, ali ne daje nikakve garancije za navedeno. Portal www.dobrekalorije.ba ne garantuje tačnost, pouzdanost, istinitost, ispravnost ili dostupnost bilo kojeg podatka pohranjenog na ovim stranicama.

Sadržaje objavljene na www.dobrekalorije.ba dozvoljeno je čitati i preuzimati samo za lične i nekomercijalne svrhe te se ne smiju distribuirati trećim osobama bez izričite saglasnosti www.dobrekalorije.ba. Kopiranje je dopušteno samo uz zadržavanje svih napomena i upozorenja o autorskim pravima i vlasništvu bilo koje vrste, te ograničenja od odgovornosti i uslova koja su navedena na portalu, što se posebno odnosi na partnerske sadržaje.

www.dobrekalorije.ba sadrži informacije trećih strana i linkove na druge internet stranice nad kojima nema nikakvu kontrolu. Takve su informacije označene na odgovarajući način uz upućivanje na pravo vlasništva trećih osoba. www.dobrekalorije.ba ne daje nikakva garancije u pogledu njihove tačnosti i ne preuzima nikakvu odgovornost za iste.

Svi korisnici portala saglasni su s činjenicom da lično snose svaki rizik u vezi s pristupom i korištenjem sadržaja na ovoj internet stranici te da www.dobrekalorije.ba neće biti smatran odgovornim za bilo kakvu direktnu i/ili indirektnu štetu koja proizilazi ili bi mogla proazići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja www.dobrekalorije.ba kao i za bilo kakvu grešku ili propust u sadržaju ove internet stranice.

Korištenjem ovog portala podrazumjeva se da ste saglasni da portal neće biti smatran odgovornim za bilo kakvu direktnu ili indirektnu, slučajnu, materijalnu ili nematerijalnu štetu. Pregledanjem i korištenjem sadržaja podrazumjeva se da ste prihvatili uslove korištenja portala.

Informacije sadržane na portalu www.dobrekalorije.ba nisu zamjena za profesionalni medicinski savjet i ne smiju se smatrati osnovom za donošenje odluka o liječenju.

Svako korištenje portala www.dobreklorije.ba podliježe navedenim uslovima.

Dobre Kalorije
Right Menu Icon